top of page

psychologische veiligheid

Nele De Peuter (organisatiepsycholoog) legde ons uit wat het precies is en wat niet. Ze vertelde over het eerste onderzoek naar psychologische veiligheid, door Amy Edmondson - The fearless organisation (1999). Psychologische veiligheid is een voorwaarde voor innovatie, groei en performantie van bedrijven en een basis waarop spreekcultuur, kennisdeling & leren en bevlogenheid zich kan enten. Het concept kan gemeten worden via een 7-punt likertschaal van vier domeinen: open gesprek, houding t.o.v. risico & falen, inclusiviteit & diversiteit, bereidheid om te helpen.

Lees meer over onze andere thema's:  

motiverende gespreksvoering

stress en veerkracht

bottom of page