top of page

motiverende gespreksvoering

Rob d’Hondt (adviseur organisatieontwikkeling en auteur) belichtte het thema motivatie vanuit verschillende invalshoeken: hoe het kan bijdragen aan de verhoging van vitaliteit in teams, hoe je via communicatie veranderingen kan leiden, hoe je taal kan hanteren om autonomie te verhogen, wat de taal van verandering is en welke redenen er zijn om te veranderen, de behoeften van generatie z… Daarna deden we enkele ervaringsoefeningen met de techniek van het reflectief luisteren.

Lees meer over onze andere thema's:  

psychologische veiligheid

stress en veerkracht

bottom of page