top of page

SCROLL

Logo Spin-On_zonder tekst_zwart.png
Logo Spin-On_zonder tekst_zwart.png
Logo Spin-On_volledig_kleur-klein.png

We zijn een kleinschalig, persoonlijk non-profit leernetwerk rond evidence based werken dat leeropportuniteiten creëert en openstelt voor klanten en collega’s (trainer, coach, procesbegeleider, …).

Op die manier dragen we bij tot het toegankelijk maken van degelijke en betrouwbare werkmethodes en een kwalitatieve kennisuitwisseling tussen professionals in onze branche.

VISIE

Spin-on inspireert een diverse doelgroep van kernleden, klanten en collega’s om degelijk onderbouwde inzichten pragmatisch te vertalen naar de eigen praktijk. We zorgen mee voor de verspreiding van evidence based werken in de omgang met medewerkers en dragen op die manier bij tot performantie en welzijn in bedrijven en organisaties.

Spin-on levert een maatschappelijke bijdrage door het delen van kennis en betrouwbare  alternatieven voor niet-wetenschappelijke modellen en praktijken.We kijken met een open blik naar nieuwe kennis, inzichten en invalshoeken, die we kritisch (laten) onderzoeken (op hun EB-gehalte) met het oog op de meest effectieve interventies in teams en organisaties. Dit betekent ook dat we afstand nemen van modellen en praktijken die niet wetenschappelijk effectief werden bevonden.

Netwerkleden en -contacten delen open en belangeloos hun eigen kennis en ervaringen in een sfeer van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. 

WIE ZIJN WE? 

Logo Spin-On_zonder tekst_zwart.png
bottom of page